Przeglądy budowlane Częstochowa Przegląd, Powiat Częstochowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.42-217 Rzezczypospolitej 9 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Częstochowa. Przeglądy roczne Częstochowa, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Częstochowa, ekspertyzy Andrzej Górka sekretarz@czestochowa.powiat.pl starostwo@czestochowa.powiat.pl śląskie 34 322-91-11

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Częstochowa
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Częstochowa
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Częstochowa
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Częstochowa
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Częstochowa

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Częstochowa
kontrole techniczne budynków Częstochowa

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Częstochowa Portal Częstochowa Miasto Częstochowa Przeglądy techniczne Częstochowa Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku